ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
27,710 تومان
.com
803,930 تومان
.net
893,700 تومان
.org
822,448 تومان
.fun
2,114,487 تومان
.top
149,000 تومان
.pw
1,304,931 تومان
.info
1,424,713 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.aero
5,204,360 تومان
1 سال
5,204,360 تومان
1 سال
5,204,360 تومان
1 سال
.art
1,009,347 تومان
1 سال
1,009,347 تومان
1 سال
1,009,347 تومان
1 سال
.adult
6,343,460 تومان
1 سال
6,343,460 تومان
1 سال
6,343,460 تومان
1 سال
.ae
3,007,973 تومان
1 سال
3,007,973 تومان
1 سال
3,007,973 تومان
1 سال
.actor
2,452,811 تومان
1 سال
2,452,811 تومان
1 سال
2,452,811 تومان
1 سال
.computer
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.blog
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
.film
6,871,390 تومان
1 سال
6,871,390 تومان
1 سال
6,871,390 تومان
1 سال
.engineer
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.chat
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.ch
523,582 تومان
1 سال
523,582 تومان
1 سال
523,582 تومان
1 سال
.exchange
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.help
1,913,914 تومان
1 سال
1,913,914 تومان
1 سال
1,913,914 تومان
1 سال
.direct
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.academy
2,126,519 تومان
1 سال
2,126,519 تومان
1 سال
2,126,519 تومان
1 سال
.app
1,101,937 تومان
1 سال
1,101,937 تومان
1 سال
1,144,400 تومان
1 سال
.financial
3,232,519 تومان
1 سال
3,232,519 تومان
1 سال
3,232,519 تومان
1 سال
.hosting
25,953,680 تومان
1 سال
25,953,680 تومان
1 سال
25,953,680 تومان
1 سال
.market
2,195,598 تومان
1 سال
2,195,598 تومان
1 سال
2,195,598 تومان
1 سال
.dev
918,320 تومان
1 سال
918,320 تومان
1 سال
918,320 تومان
1 سال
.business
761,190 تومان
1 سال
761,190 تومان
1 سال
761,190 تومان
1 سال
.earth
1,748,354 تومان
1 سال
1,748,354 تومان
1 سال
1,748,354 تومان
1 سال
.rest
2,078,232 تومان
1 سال
2,078,232 تومان
1 سال
2,078,232 تومان
1 سال
.green
4,465,800 تومان
1 سال
4,465,800 تومان
1 سال
4,465,800 تومان
1 سال
.pizza
3,552,325 تومان
1 سال
3,552,325 تومان
1 سال
3,552,325 تومان
1 سال
.gift
1,108,422 تومان
1 سال
1,108,422 تومان
1 سال
1,108,422 تومان
1 سال
.men
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
.supply
1,353,297 تومان
1 سال
1,353,297 تومان
1 سال
1,353,297 تومان
1 سال
.im
774,082 تومان
1 سال
774,082 تومان
1 سال
774,082 تومان
1 سال
.news
1,776,163 تومان
1 سال
1,776,163 تومان
1 سال
1,776,163 تومان
1 سال
.name
554,211 تومان
1 سال
554,211 تومان
1 سال
554,211 تومان
1 سال
.io
3,740,787 تومان
1 سال
3,740,787 تومان
1 سال
3,740,787 تومان
1 سال
.love
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
.review
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
.one
1,155,928 تومان
1 سال
1,155,928 تومان
1 سال
1,155,928 تومان
1 سال
.photos
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
.photo
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
1,662,554 تومان
1 سال
.zone
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.show
2,244,424 تومان
1 سال
2,244,424 تومان
1 سال
2,244,424 تومان
1 سال
.media
2,368,191 تومان
1 سال
2,368,191 تومان
1 سال
2,368,191 تومان
1 سال
.hair
917,460 تومان
1 سال
917,460 تومان
1 سال
917,460 تومان
1 سال
.horse
1,860,705 تومان
1 سال
1,860,705 تومان
1 سال
1,860,705 تومان
1 سال
.sale
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.rip
1,268,533 تومان
1 سال
1,268,533 تومان
1 سال
1,268,533 تومان
1 سال
.cfd
149,000 تومان
1 سال
812,375 تومان
1 سال
670,077 تومان
1 سال
.sbs
149,000 تومان
1 سال
812,375 تومان
1 سال
836,300 تومان
1 سال
.work
512,319 تومان
1 سال
512,319 تومان
1 سال
532,500 تومان
1 سال
.asia
831,277 تومان
1 سال
831,277 تومان
1 سال
831,277 تومان
1 سال
.best
1,377,440 تومان
1 سال
1,377,440 تومان
1 سال
1,377,440 تومان
1 سال
.bid
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
.bio
4,465,800 تومان
1 سال
4,465,800 تومان
1 سال
4,465,800 تومان
1 سال
.biz
1,275,943 تومان
1 سال
1,275,943 تومان
1 سال
1,326,100 تومان
1 سال
.blue
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
.buzz
2,247,394 تومان
1 سال
2,247,394 تومان
1 سال
2,247,394 تومان
1 سال
.ca
927,065 تومان
1 سال
927,065 تومان
1 سال
927,065 تومان
1 سال
.cc
665,319 تومان
1 سال
665,319 تومان
1 سال
691,500 تومان
1 سال
.center
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
.city
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
.click
782,990 تومان
1 سال
782,990 تومان
1 سال
782,990 تومان
1 سال
.club
1,050,669 تومان
1 سال
1,050,669 تومان
1 سال
1,050,669 تومان
1 سال
.cloud
1,246,955 تومان
1 سال
1,246,955 تومان
1 سال
1,246,955 تومان
1 سال
.co
2,058,933 تومان
1 سال
2,058,933 تومان
1 سال
2,058,933 تومان
1 سال
.com
803,930 تومان
1 سال
803,930 تومان
1 سال
853,100 تومان
1 سال
.company
780,666 تومان
1 سال
780,666 تومان
1 سال
780,666 تومان
1 سال
.date
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
.de
340,746 تومان
1 سال
252,923 تومان
1 سال
252,923 تومان
1 سال
.download
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
1,660,992 تومان
1 سال
.email
1,607,001 تومان
1 سال
1,607,001 تومان
1 سال
1,607,001 تومان
1 سال
.eu
389,893 تومان
1 سال
389,893 تومان
1 سال
366,531 تومان
1 سال
.fun
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,205,800 تومان
1 سال
.ga
1,332,889 تومان
1 سال
1,332,889 تومان
1 سال
1,332,889 تومان
1 سال
.gq
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
.host
5,403,419 تومان
1 سال
5,403,419 تومان
1 سال
5,403,419 تومان
1 سال
.icu
731,051 تومان
1 سال
731,051 تومان
1 سال
731,051 تومان
1 سال
.id
1,607,001 تومان
1 سال
1,607,001 تومان
1 سال
1,607,001 تومان
1 سال
.in
516,342 تومان
1 سال
516,342 تومان
1 سال
516,342 تومان
1 سال
.info
1,424,713 تومان
1 سال
1,424,713 تومان
1 سال
1,424,713 تومان
1 سال
.ir
27,710 تومان
1 سال
27,710 تومان
1 سال
27,710 تومان
1 سال
.it
712,043 تومان
1 سال
504,283 تومان
1 سال
487,327 تومان
1 سال
.jobs
8,782,393 تومان
1 سال
8,782,393 تومان
1 سال
8,782,393 تومان
1 سال
.kim
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
.land
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.lgbt
3,415,384 تومان
1 سال
3,415,384 تومان
1 سال
3,415,384 تومان
1 سال
.life
2,029,867 تومان
1 سال
2,029,867 تومان
1 سال
2,029,867 تومان
1 سال
.link
605,780 تومان
1 سال
605,780 تومان
1 سال
605,780 تومان
1 سال
.live
1,776,163 تومان
1 سال
1,776,163 تومان
1 سال
1,776,163 تومان
1 سال
.me
1,192,182 تومان
1 سال
1,192,182 تومان
1 سال
1,217,300 تومان
1 سال
.mobi
1,697,950 تومان
1 سال
1,697,950 تومان
1 سال
1,697,950 تومان
1 سال
.monster
878,239 تومان
1 سال
878,239 تومان
1 سال
878,239 تومان
1 سال
.net
893,700 تومان
1 سال
893,700 تومان
1 سال
1,056,100 تومان
1 سال
.network
1,658,905 تومان
1 سال
1,658,905 تومان
1 سال
1,658,905 تومان
1 سال
.nl
424,507 تومان
1 سال
424,507 تومان
1 سال
433,600 تومان
1 سال
.online
2,078,232 تومان
1 سال
2,078,232 تومان
1 سال
2,078,232 تومان
1 سال
.ooo
1,835,780 تومان
1 سال
1,835,780 تومان
1 سال
1,835,780 تومان
1 سال
.org
822,448 تومان
1 سال
822,448 تومان
1 سال
854,800 تومان
1 سال
.pet
1,353,297 تومان
1 سال
1,353,297 تومان
1 سال
1,353,297 تومان
1 سال
.pink
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
.poker
4,147,223 تومان
1 سال
4,147,223 تومان
1 سال
4,147,223 تومان
1 سال
.press
4,073,485 تومان
1 سال
4,073,485 تومان
1 سال
4,073,485 تومان
1 سال
.pro
1,424,713 تومان
1 سال
1,424,713 تومان
1 سال
1,424,713 تومان
1 سال
.pw
1,304,931 تومان
1 سال
1,304,931 تومان
1 سال
1,356,200 تومان
1 سال
.red
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
1,268,676 تومان
1 سال
.ru
1,951,625 تومان
1 سال
365,920 تومان
1 سال
1,951,625 تومان
1 سال
.run
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
1,437,838 تومان
1 سال
.site
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,354,300 تومان
1 سال
.shop
1,995,253 تومان
1 سال
1,995,253 تومان
1 سال
2,073,700 تومان
1 سال
.space
1,706,864 تومان
1 سال
1,706,864 تومان
1 سال
1,706,864 تومان
1 سال
.store
3,325,187 تومان
1 سال
3,325,187 تومان
1 سال
3,325,187 تومان
1 سال
.tech
3,358,433 تومان
1 سال
3,358,433 تومان
1 سال
3,358,433 تومان
1 سال
.tel
748,298 تومان
1 سال
748,298 تومان
1 سال
748,298 تومان
1 سال
.tk
496,070 تومان
1 سال
496,070 تومان
1 سال
496,070 تومان
1 سال
.top
149,000 تومان
1 سال
331,058 تومان
1 سال
344,100 تومان
1 سال
.trade
369,154 تومان
1 سال
263,456 تومان
1 سال
369,154 تومان
1 سال
.us
540,537 تومان
1 سال
540,537 تومان
1 سال
540,537 تومان
1 سال
.website
1,561,332 تومان
1 سال
1,561,332 تومان
1 سال
1,808,300 تومان
1 سال
.wiki
1,579,575 تومان
1 سال
1,579,575 تومان
1 سال
1,579,575 تومان
1 سال
.win
369,154 تومان
1 سال
263,456 تومان
1 سال
369,154 تومان
1 سال
.world
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
2,114,487 تومان
1 سال
.wtf
1,956,576 تومان
1 سال
1,956,576 تومان
1 سال
1,956,576 تومان
1 سال
.xxx
6,343,460 تومان
1 سال
6,343,460 تومان
1 سال
6,343,460 تومان
1 سال
.xyz
894,098 تومان
1 سال
894,098 تومان
1 سال
928,500 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده