ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
27,710 تومان
.com
565,000 تومان
.net
239,000 تومان
.org
651,450 تومان
.fun
125,000 تومان
.top
83,900 تومان
.pw
125,000 تومان
.info
299,900 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.aero
4,161,195 تومان
1 سال
4,161,195 تومان
1 سال
4,161,195 تومان
1 سال
.art
799,490 تومان
1 سال
799,490 تومان
1 سال
799,490 تومان
1 سال
.adult
5,024,572 تومان
1 سال
5,024,572 تومان
1 سال
5,024,572 تومان
1 سال
.ae
2,405,053 تومان
1 سال
2,405,053 تومان
1 سال
2,405,053 تومان
1 سال
.actor
1,755,252 تومان
1 سال
1,755,252 تومان
1 سال
1,755,252 تومان
1 سال
.computer
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.blog
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
.film
5,494,085 تومان
1 سال
5,494,085 تومان
1 سال
5,494,085 تومان
1 سال
.engineer
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.chat
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.ch
416,022 تومان
1 سال
416,022 تومان
1 سال
416,022 تومان
1 سال
.exchange
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.help
1,515,987 تومان
1 سال
1,515,987 تومان
1 سال
1,515,987 تومان
1 سال
.direct
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.academy
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
.app
872,829 تومان
1 سال
872,829 تومان
1 سال
894,200 تومان
1 سال
.financial
2,560,436 تومان
1 سال
2,560,436 تومان
1 سال
2,560,436 تومان
1 سال
.hosting
20,557,569 تومان
1 سال
20,557,569 تومان
1 سال
20,557,569 تومان
1 سال
.market
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
.dev
727,389 تومان
1 سال
727,389 تومان
1 سال
727,389 تومان
1 سال
.business
539,121 تومان
1 سال
539,121 تومان
1 سال
539,121 تومان
1 سال
.earth
1,299,715 تومان
1 سال
1,299,715 تومان
1 سال
1,579,298 تومان
1 سال
.rest
1,646,140 تومان
1 سال
1,646,140 تومان
1 سال
1,646,140 تومان
1 سال
.green
3,537,302 تومان
1 سال
3,537,302 تومان
1 سال
3,537,302 تومان
1 سال
.pizza
2,560,436 تومان
1 سال
2,560,436 تومان
1 سال
2,560,436 تومان
1 سال
.gift
877,966 تومان
1 سال
877,966 تومان
1 سال
877,966 تومان
1 سال
.men
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.supply
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
.im
604,228 تومان
1 سال
604,228 تومان
1 سال
604,228 تومان
1 سال
.news
1,347,523 تومان
1 سال
1,347,523 تومان
1 سال
1,347,523 تومان
1 سال
.name
438,983 تومان
1 سال
438,983 تومان
1 سال
438,983 تومان
1 سال
.io
2,808,818 تومان
1 سال
2,808,818 تومان
1 سال
2,808,818 تومان
1 سال
.love
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
.review
548,759 تومان
1 سال
379,735 تومان
1 سال
548,759 تومان
1 سال
.one
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
.photos
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
.photo
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
.zone
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.show
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.media
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
1,684,388 تومان
1 سال
.hair
726,708 تومان
1 سال
726,708 تومان
1 سال
726,708 تومان
1 سال
.horse
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
.sale
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.rip
860,699 تومان
1 سال
860,699 تومان
1 سال
860,699 تومان
1 سال
.cfd
95,000 تومان
1 سال
546,173 تومان
1 سال
535,767 تومان
1 سال
.sbs
95,000 تومان
1 سال
447,895 تومان
1 سال
447,895 تومان
1 سال
.work
400,803 تومان
1 سال
400,803 تومان
1 سال
400,803 تومان
1 سال
.asia
658,444 تومان
1 سال
658,444 تومان
1 سال
658,444 تومان
1 سال
.best
1,091,052 تومان
1 سال
1,091,052 تومان
1 سال
1,091,052 تومان
1 سال
.bid
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.bio
3,537,302 تومان
1 سال
3,537,302 تومان
1 سال
3,537,302 تومان
1 سال
.biz
899,009 تومان
1 سال
899,009 تومان
1 سال
899,009 تومان
1 سال
.blue
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
.buzz
1,780,131 تومان
1 سال
1,780,131 تومان
1 سال
1,780,131 تومان
1 سال
.ca
741,244 تومان
1 سال
741,244 تومان
1 سال
741,244 تومان
1 سال
.cc
526,990 تومان
1 سال
526,990 تومان
1 سال
526,990 تومان
1 سال
.center
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
.city
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
.click
125,000 تومان
1 سال
552,669 تومان
1 سال
552,669 تومان
1 سال
.club
804,943 تومان
1 سال
804,943 تومان
1 سال
804,943 تومان
1 سال
.cloud
987,697 تومان
1 سال
669,274 تومان
1 سال
987,697 تومان
1 سال
.co
1,473,840 تومان
1 سال
1,473,840 تومان
1 سال
1,473,840 تومان
1 سال
.com
565,000 تومان
1 سال
565,000 تومان
1 سال
661,600 تومان
1 سال
.company
539,121 تومان
1 سال
539,121 تومان
1 سال
539,121 تومان
1 سال
.date
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.de
269,282 تومان
1 سال
200,337 تومان
1 سال
200,337 تومان
1 سال
.download
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.email
1,212,913 تومان
1 سال
1,212,913 تومان
1 سال
1,212,913 تومان
1 سال
.eu
308,148 تومان
1 سال
308,148 تومان
1 سال
290,324 تومان
1 سال
.fun
125,000 تومان
1 سال
987,697 تومان
1 سال
1,643,700 تومان
1 سال
.ga
1,332,889 تومان
1 سال
1,332,889 تومان
1 سال
1,332,889 تومان
1 سال
.gq
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
585,149 تومان
1 سال
.host
4,279,977 تومان
1 سال
4,279,977 تومان
1 سال
4,279,977 تومان
1 سال
.icu
383,583 تومان
1 سال
421,991 تومان
1 سال
383,583 تومان
1 سال
.id
1,105,338 تومان
1 سال
1,105,338 تومان
1 سال
1,105,338 تومان
1 سال
.in
412,846 تومان
1 سال
412,846 تومان
1 سال
412,846 تومان
1 سال
.info
299,900 تومان
1 سال
1,102,502 تومان
1 سال
1,102,502 تومان
1 سال
.ir
27,710 تومان
1 سال
27,710 تومان
1 سال
27,710 تومان
1 سال
.it
501,492 تومان
1 سال
343,240 تومان
1 سال
343,240 تومان
1 سال
.jobs
7,022,045 تومان
1 سال
7,022,045 تومان
1 سال
7,022,045 تومان
1 سال
.kim
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
.land
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.lgbt
2,545,768 تومان
1 سال
2,545,768 تومان
1 سال
2,545,768 تومان
1 سال
.life
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.link
479,830 تومان
1 سال
479,830 تومان
1 سال
479,830 تومان
1 سال
.live
1,347,523 تومان
1 سال
1,347,523 تومان
1 سال
1,347,523 تومان
1 سال
.me
895,172 تومان
1 سال
895,172 تومان
1 سال
897,500 تومان
1 سال
.mobi
1,357,612 تومان
1 سال
1,357,612 تومان
1 سال
1,357,612 تومان
1 سال
.monster
630,408 تومان
1 سال
630,408 تومان
1 سال
630,408 تومان
1 سال
.net
239,000 تومان
1 سال
708,070 تومان
1 سال
725,400 تومان
1 سال
.network
1,145,268 تومان
1 سال
1,145,268 تومان
1 سال
1,145,268 تومان
1 سال
.nl
306,230 تومان
1 سال
306,230 تومان
1 سال
306,230 تومان
1 سال
.online
1,646,140 تومان
1 سال
1,646,140 تومان
1 سال
1,646,140 تومان
1 سال
.ooo
1,454,097 تومان
1 سال
1,454,097 تومان
1 سال
1,454,097 تومان
1 سال
.org
651,450 تومان
1 سال
651,450 تومان
1 سال
667,400 تومان
1 سال
.pet
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
.pink
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
.poker
3,315,952 تومان
1 سال
3,315,952 تومان
1 سال
3,315,952 تومان
1 سال
.press
3,226,554 تومان
1 سال
3,226,554 تومان
1 سال
3,226,554 تومان
1 سال
.pro
199,000 تومان
1 سال
1,102,502 تومان
1 سال
1,102,502 تومان
1 سال
.pw
125,000 تومان
1 سال
1,033,619 تومان
1 سال
1,657,900 تومان
1 سال
.red
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
943,012 تومان
1 سال
.ru
311,432 تومان
1 سال
0 تومان
1 سال
402,440 تومان
1 سال
.run
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
1,010,658 تومان
1 سال
.site
125,000 تومان
1 سال
1,316,888 تومان
1 سال
1,643,700 تومان
1 سال
.shop
139,000 تومان
1 سال
1,580,414 تومان
1 سال
1,910,500 تومان
1 سال
.space
125,000 تومان
1 سال
1,033,619 تومان
1 سال
1,178,900 تومان
1 سال
.store
2,633,837 تومان
1 سال
2,633,837 تومان
1 سال
3,143,900 تومان
1 سال
.tech
2,304,584 تومان
1 سال
2,304,584 تومان
1 سال
2,304,584 تومان
1 سال
.tel
592,717 تومان
1 سال
592,717 تومان
1 سال
592,717 تومان
1 سال
.tk
396,638 تومان
1 سال
396,638 تومان
1 سال
396,638 تومان
1 سال
.top
83,900 تومان
1 سال
257,151 تومان
1 سال
333,100 تومان
1 سال
.trade
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.us
428,152 تومان
1 سال
428,152 تومان
1 سال
428,152 تومان
1 سال
.website
125,000 تومان
1 سال
1,006,510 تومان
1 سال
1,300,409 تومان
1 سال
.wiki
1,251,161 تومان
1 سال
1,251,161 تومان
1 سال
1,251,161 تومان
1 سال
.win
295,160 تومان
1 سال
210,649 تومان
1 سال
295,160 تومان
1 سال
.world
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.wtf
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
1,549,778 تومان
1 سال
.xxx
5,024,572 تومان
1 سال
5,024,572 تومان
1 سال
5,024,572 تومان
1 سال
.xyz
135,000 تومان
1 سال
630,408 تومان
1 سال
1,005,500 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده