ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
13,855 تومان
.com
508,213 تومان
.net
614,174 تومان
.org
564,645 تومان
.fun
856,087 تومان
.top
84,000 تومان
.pw
900,993 تومان
.info
955,594 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.aero
3,609,389 تومان
1 سال
3,609,389 تومان
1 سال
3,609,389 تومان
1 سال
.art
513,738 تومان
1 سال
513,738 تومان
1 سال
513,738 تومان
1 سال
.adult
4,355,051 تومان
1 سال
4,355,051 تومان
1 سال
4,355,051 تومان
1 سال
.ae
2,086,125 تومان
1 سال
2,086,125 تومان
1 سال
2,086,125 تومان
1 سال
.actor
1,521,366 تومان
1 سال
1,521,366 تومان
1 سال
1,521,366 تومان
1 سال
.computer
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.blog
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
.film
4,394,462 تومان
1 سال
4,394,462 تومان
1 سال
4,394,462 تومان
1 سال
.engineer
1,343,271 تومان
1 سال
1,343,271 تومان
1 سال
1,343,271 تومان
1 سال
.chat
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
.ch
350,073 تومان
1 سال
350,073 تومان
1 سال
350,073 تومان
1 سال
.exchange
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.help
1,313,982 تومان
1 سال
1,313,982 تومان
1 سال
1,313,982 تومان
1 سال
.direct
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.academy
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.app
756,525 تومان
1 سال
756,525 تومان
1 سال
811,600 تومان
1 سال
.financial
1,126,378 تومان
1 سال
2,174,419 تومان
1 سال
2,174,419 تومان
1 سال
.hosting
17,818,286 تومان
1 سال
17,818,286 تومان
1 سال
17,818,286 تومان
1 سال
.market
1,459,945 تومان
1 سال
1,459,945 تومان
1 سال
1,459,945 تومان
1 سال
.dev
630,465 تومان
1 سال
630,465 تومان
1 سال
630,465 تومان
1 سال
.business
467,283 تومان
1 سال
467,283 تومان
1 سال
467,283 تومان
1 سال
.earth
1,127,363 تومان
1 سال
1,127,363 تومان
1 سال
1,369,871 تومان
1 سال
.rest
1,426,793 تومان
1 سال
1,426,793 تومان
1 سال
1,426,793 تومان
1 سال
.green
3,065,959 تومان
1 سال
3,065,959 تومان
1 سال
3,065,959 تومان
1 سال
.pizza
2,191,323 تومان
1 سال
2,191,323 تومان
1 سال
2,191,323 تومان
1 سال
.gift
760,978 تومان
1 سال
760,978 تومان
1 سال
760,978 تومان
1 سال
.men
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.supply
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
.im
504,350 تومان
1 سال
504,350 تومان
1 سال
504,350 تومان
1 سال
.news
1,167,966 تومان
1 سال
1,167,966 تومان
1 سال
1,167,966 تومان
1 سال
.name
380,489 تومان
1 سال
380,489 تومان
1 سال
380,489 تومان
1 سال
.io
2,436,347 تومان
1 سال
2,436,347 تومان
1 سال
2,436,347 تومان
1 سال
.love
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
.review
475,989 تومان
1 سال
329,379 تومان
1 سال
475,989 تومان
1 سال
.one
484,031 تومان
1 سال
484,031 تومان
1 سال
484,031 تومان
1 سال
.photos
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
.photo
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
.zone
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.show
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
.media
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.hair
629,875 تومان
1 سال
629,875 تومان
1 سال
629,875 تومان
1 سال
.horse
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
.sale
1,343,271 تومان
1 سال
1,343,271 تومان
1 سال
1,343,271 تومان
1 سال
.rip
746,011 تومان
1 سال
746,011 تومان
1 سال
746,011 تومان
1 سال
.cfd
84,000 تومان
1 سال
473,746 تومان
1 سال
498,600 تومان
1 سال
.sbs
84,000 تومان
1 سال
388,213 تومان
1 سال
388,213 تومان
1 سال
.asia
570,707 تومان
1 سال
570,707 تومان
1 سال
570,707 تومان
1 سال
.best
945,670 تومان
1 سال
945,670 تومان
1 سال
945,670 تومان
1 سال
.bid
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.bio
3,065,959 تومان
1 سال
3,065,959 تومان
1 سال
3,065,959 تومان
1 سال
.biz
779,216 تومان
1 سال
779,216 تومان
1 سال
779,216 تومان
1 سال
.blue
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
.buzz
1,542,930 تومان
1 سال
1,542,930 تومان
1 سال
1,542,930 تومان
1 سال
.ca
642,949 تومان
1 سال
642,949 تومان
1 سال
642,949 تومان
1 سال
.cc
456,769 تومان
1 سال
456,769 تومان
1 سال
456,769 تومان
1 سال
.center
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
.city
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
.click
99,000 تومان
1 سال
479,381 تومان
1 سال
479,381 تومان
1 سال
.club
698,201 تومان
1 سال
698,201 تومان
1 سال
698,201 تومان
1 سال
.cloud
856,087 تومان
1 سال
580,094 تومان
1 سال
856,087 تومان
1 سال
.co
1,277,451 تومان
1 سال
1,277,451 تومان
1 سال
1,277,451 تومان
1 سال
.com
508,213 تومان
1 سال
508,213 تومان
1 سال
574,200 تومان
1 سال
.company
467,283 تومان
1 سال
467,283 تومان
1 سال
467,283 تومان
1 سال
.date
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.de
228,411 تومان
1 سال
169,780 تومان
1 سال
169,780 تومان
1 سال
.download
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.email
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
878,455 تومان
1 سال
.eu
261,026 تومان
1 سال
261,026 تومان
1 سال
246,114 تومان
1 سال
.fun
856,087 تومان
1 سال
856,087 تومان
1 سال
1,070,900 تومان
1 سال
.ga
1,156,138 تومان
1 سال
1,156,138 تومان
1 سال
1,156,138 تومان
1 سال
.gq
507,554 تومان
1 سال
507,554 تومان
1 سال
507,554 تومان
1 سال
.host
3,709,673 تومان
1 سال
3,709,673 تومان
1 سال
3,709,673 تومان
1 سال
.icu
332,716 تومان
1 سال
366,032 تومان
1 سال
332,716 تومان
1 سال
.id
958,762 تومان
1 سال
958,762 تومان
1 سال
958,762 تومان
1 سال
.in
358,100 تومان
1 سال
358,100 تومان
1 سال
358,100 تومان
1 سال
.info
955,594 تومان
1 سال
955,594 تومان
1 سال
1,060,100 تومان
1 سال
.ir
13,855 تومان
1 سال
13,855 تومان
1 سال
13,855 تومان
1 سال
.it
425,281 تومان
1 سال
290,905 تومان
1 سال
290,905 تومان
1 سال
.jobs
6,090,867 تومان
1 سال
6,090,867 تومان
1 سال
6,090,867 تومان
1 سال
.kim
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
.land
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.lgbt
2,005,380 تومان
1 سال
2,005,380 تومان
1 سال
2,005,380 تومان
1 سال
.life
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.link
415,893 تومان
1 سال
415,893 تومان
1 سال
415,893 تومان
1 سال
.live
1,167,966 تومان
1 سال
1,167,966 تومان
1 سال
1,167,966 تومان
1 سال
.me
758,725 تومان
1 سال
758,725 تومان
1 سال
758,725 تومان
1 سال
.mobi
978,729 تومان
1 سال
978,729 تومان
1 سال
978,729 تومان
1 سال
.monster
546,406 تومان
1 سال
546,406 تومان
1 سال
546,406 تومان
1 سال
.net
614,174 تومان
1 سال
614,174 تومان
1 سال
658,900 تومان
1 سال
.network
895,359 تومان
1 سال
895,359 تومان
1 سال
895,359 تومان
1 سال
.nl
259,363 تومان
1 سال
259,363 تومان
1 سال
259,363 تومان
1 سال
.online
1,426,793 تومان
1 سال
1,426,793 تومان
1 سال
1,426,793 تومان
1 سال
.ooo
1,260,339 تومان
1 سال
1,260,339 تومان
1 سال
1,260,339 تومان
1 سال
.org
564,645 تومان
1 سال
564,645 تومان
1 سال
605,800 تومان
1 سال
.pet
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
.pink
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
.poker
2,876,231 تومان
1 سال
2,876,231 تومان
1 سال
2,876,231 تومان
1 سال
.press
2,796,618 تومان
1 سال
2,796,618 تومان
1 سال
2,796,618 تومان
1 سال
.pro
886,879 تومان
1 سال
886,879 تومان
1 سال
886,879 تومان
1 سال
.pw
900,993 تومان
1 سال
900,993 تومان
1 سال
1,506,000 تومان
1 سال
.red
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
817,357 تومان
1 سال
.ru
270,134 تومان
1 سال
0 تومان
1 سال
349,073 تومان
1 سال
.run
875,988 تومان
1 سال
875,988 تومان
1 سال
875,988 تومان
1 سال
.site
84,000 تومان
1 سال
1,141,413 تومان
1 سال
1,427,900 تومان
1 سال
.shop
1,369,824 تومان
1 سال
1,369,824 تومان
1 سال
1,369,824 تومان
1 سال
.space
895,890 تومان
1 سال
895,890 تومان
1 سال
1,070,900 تومان
1 سال
.store
2,282,880 تومان
1 سال
2,282,880 تومان
1 سال
2,855,800 تومان
1 سال
.tech
1,997,500 تومان
1 سال
1,997,500 تومان
1 سال
1,997,500 تومان
1 سال
.tel
513,738 تومان
1 سال
513,738 تومان
1 سال
513,738 تومان
1 سال
.tk
344,040 تومان
1 سال
344,040 تومان
1 سال
344,040 تومان
1 سال
.top
84,000 تومان
1 سال
222,886 تومان
1 سال
302,500 تومان
1 سال
.trade
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.us
371,101 تومان
1 سال
371,101 تومان
1 سال
371,101 تومان
1 سال
.website
124,071 تومان
1 سال
873,039 تومان
1 سال
1,127,965 تومان
1 سال
.wiki
1,084,444 تومان
1 سال
1,084,444 تومان
1 سال
1,084,444 تومان
1 سال
.win
256,020 تومان
1 سال
182,715 تومان
1 سال
256,020 تومان
1 سال
.world
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
1,346,129 تومان
1 سال
.wtf
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
1,329,225 تومان
1 سال
.xxx
4,355,051 تومان
1 سال
4,355,051 تومان
1 سال
4,355,051 تومان
1 سال
.xyz
540,377 تومان
1 سال
557,226 تومان
1 سال
870,700 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده