ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
13,000 تومان
.com
344,000 تومان
.net
399,000 تومان
.org
399,000 تومان
.fun
49,000 تومان
.top
59,000 تومان
.pw
49,000 تومان
.info
469,924 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.aero
2,608,323 تومان
1 سال
2,608,323 تومان
1 سال
2,608,323 تومان
1 سال
.art
370,527 تومان
1 سال
370,527 تومان
1 سال
370,527 تومان
1 سال
.adult
3,141,026 تومان
1 سال
3,141,026 تومان
1 سال
3,141,026 تومان
1 سال
.ae
1,581,305 تومان
1 سال
1,581,305 تومان
1 سال
1,581,305 تومان
1 سال
.actor
1,097,266 تومان
1 سال
1,097,266 تومان
1 سال
1,097,266 تومان
1 سال
.computer
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.blog
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.film
3,175,655 تومان
1 سال
3,175,655 تومان
1 سال
3,175,655 تومان
1 سال
.engineer
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.chat
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.ch
247,302 تومان
1 سال
247,302 تومان
1 سال
247,302 تومان
1 سال
.exchange
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.help
856,735 تومان
1 سال
856,735 تومان
1 سال
856,735 تومان
1 سال
.direct
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.academy
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.app
545,635 تومان
1 سال
545,635 تومان
1 سال
545,635 تومان
1 سال
.financial
813,977 تومان
1 سال
1,501,844 تومان
1 سال
1,571,343 تومان
1 سال
.hosting
12,851,217 تومان
1 سال
12,851,217 تومان
1 سال
12,851,217 تومان
1 سال
.market
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
.dev
454,715 تومان
1 سال
454,715 تومان
1 سال
454,715 تومان
1 سال
.business
289,497 تومان
1 سال
289,497 تومان
1 سال
289,497 تومان
1 سال
.earth
876,240 تومان
1 سال
858,530 تومان
1 سال
858,530 تومان
1 سال
.rest
1,029,057 تومان
1 سال
1,029,057 تومان
1 سال
1,029,057 تومان
1 سال
.green
2,058,114 تومان
1 سال
2,058,114 تومان
1 سال
2,058,114 تومان
1 سال
.pizza
1,490,542 تومان
1 سال
1,490,542 تومان
1 سال
1,490,542 تومان
1 سال
.gift
548,846 تومان
1 سال
548,846 تومان
1 سال
548,846 تومان
1 سال
.men
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
.supply
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
.im
367,354 تومان
1 سال
367,354 تومان
1 سال
367,354 تومان
1 سال
.news
733,172 تومان
1 سال
733,172 تومان
1 سال
733,172 تومان
1 سال
.name
274,423 تومان
1 سال
274,423 تومان
1 سال
274,423 تومان
1 سال
.io
1,523,824 تومان
1 سال
1,523,824 تومان
1 سال
1,523,824 تومان
1 سال
.love
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.review
366,072 تومان
1 سال
366,072 تومان
1 سال
366,072 تومان
1 سال
.one
295,547 تومان
1 سال
295,547 تومان
1 سال
295,547 تومان
1 سال
.photos
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
.photo
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.zone
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.show
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.media
960,564 تومان
1 سال
960,564 تومان
1 سال
960,564 تومان
1 سال
.hair
454,289 تومان
1 سال
454,289 تومان
1 سال
454,289 تومان
1 سال
.horse
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.sale
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.rip
538,051 تومان
1 سال
538,051 تومان
1 سال
538,051 تومان
1 سال
.cfd
335,049 تومان
1 سال
335,049 تومان
1 سال
335,049 تومان
1 سال
.sbs
279,994 تومان
1 سال
279,994 تومان
1 سال
279,994 تومان
1 سال
.asia
411,615 تومان
1 سال
411,615 تومان
1 سال
411,615 تومان
1 سال
.best
682,053 تومان
1 سال
682,053 تومان
1 سال
682,053 تومان
1 سال
.bid
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
.bio
2,094,017 تومان
1 سال
2,094,017 تومان
1 سال
2,094,017 تومان
1 سال
.biz
518,900 تومان
1 سال
518,900 تومان
1 سال
518,900 تومان
1 سال
.blue
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
.buzz
1,112,819 تومان
1 سال
1,112,819 تومان
1 سال
1,112,819 تومان
1 سال
.ca
464,627 تومان
1 سال
464,627 تومان
1 سال
464,627 تومان
1 سال
.cc
329,439 تومان
1 سال
329,439 تومان
1 سال
329,439 تومان
1 سال
.center
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
.city
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
.click
346,424 تومان
1 سال
346,424 تومان
1 سال
346,424 تومان
1 سال
.club
404,844 تومان
1 سال
404,844 تومان
1 سال
404,844 تومان
1 سال
.cloud
617,442 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
.co
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.com
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.company
279,535 تومان
1 سال
279,535 تومان
1 سال
279,535 تومان
1 سال
.date
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
.de
159,554 تومان
1 سال
118,467 تومان
1 سال
118,467 تومان
1 سال
.download
822,456 تومان
1 سال
517,662 تومان
1 سال
822,456 تومان
1 سال
.email
634,815 تومان
1 سال
634,815 تومان
1 سال
634,815 تومان
1 سال
.eu
168,724 تومان
1 سال
168,724 تومان
1 سال
158,355 تومان
1 سال
.fun
49,000 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
.ga
835,482 تومان
1 سال
835,482 تومان
1 سال
835,482 تومان
1 سال
.gq
366,784 تومان
1 سال
366,784 تومان
1 سال
366,784 تومان
1 سال
.host
2,675,555 تومان
1 سال
2,675,555 تومان
1 سال
2,675,555 تومان
1 سال
.icu
227,338 تومان
1 سال
227,338 تومان
1 سال
227,338 تومان
1 سال
.id
529,816 تومان
1 سال
813,067 تومان
1 سال
529,816 تومان
1 سال
.in
258,781 تومان
1 سال
258,781 تومان
1 سال
258,781 تومان
1 سال
.info
469,924 تومان
1 سال
635,368 تومان
1 سال
687,868 تومان
1 سال
.ir
13,000 تومان
1 سال
13,000 تومان
1 سال
13,000 تومان
1 سال
.it
296,747 تومان
1 سال
203,428 تومان
1 سال
203,428 تومان
1 سال
.jobs
4,401,562 تومان
1 سال
4,401,562 تومان
1 سال
4,401,562 تومان
1 سال
.kim
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
.land
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.lgbt
1,434,757 تومان
1 سال
1,434,757 تومان
1 سال
1,434,757 تومان
1 سال
.life
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
.link
299,958 تومان
1 سال
299,958 تومان
1 سال
299,958 تومان
1 سال
.live
733,172 تومان
1 سال
733,172 تومان
1 سال
733,172 تومان
1 سال
.me
485,821 تومان
1 سال
485,821 تومان
1 سال
485,821 تومان
1 سال
.mobi
372,516 تومان
1 سال
372,516 تومان
1 سال
372,516 تومان
1 سال
.monster
389,291 تومان
1 سال
389,291 تومان
1 سال
389,291 تومان
1 سال
.net
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.network
647,030 تومان
1 سال
647,030 تومان
1 سال
647,030 تومان
1 سال
.nl
164,313 تومان
1 سال
164,313 تومان
1 سال
164,313 تومان
1 سال
.online
1,029,057 تومان
1 سال
1,029,057 تومان
1 سال
1,029,057 تومان
1 سال
.ooo
909,004 تومان
1 سال
909,004 تومان
1 سال
909,004 تومان
1 سال
.org
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.pet
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
.pink
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
.poker
1,687,134 تومان
1 سال
1,687,134 تومان
1 سال
1,687,134 تومان
1 سال
.press
2,017,026 تومان
1 سال
2,017,026 تومان
1 سال
2,017,026 تومان
1 سال
.pro
621,814 تومان
1 سال
621,814 تومان
1 سال
621,814 تومان
1 سال
.pw
49,000 تومان
1 سال
651,102 تومان
1 سال
651,102 تومان
1 سال
.red
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
550,255 تومان
1 سال
.ru
395,287 تومان
1 سال
183,392 تومان
1 سال
316,261 تومان
1 سال
.run
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
579,526 تومان
1 سال
.site
49,000 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
823,230 تومان
1 سال
.shop
987,969 تومان
1 سال
987,969 تومان
1 سال
987,969 تومان
1 سال
.space
49,000 تومان
1 سال
646,149 تومان
1 سال
646,149 تومان
1 سال
.store
1,646,499 تومان
1 سال
1,646,499 تومان
1 سال
1,646,499 تومان
1 سال
.tech
1,440,672 تومان
1 سال
1,440,672 تومان
1 سال
1,440,672 تومان
1 سال
.tel
370,527 تومان
1 سال
370,527 تومان
1 سال
370,527 تومان
1 سال
.tk
248,621 تومان
1 سال
248,621 تومان
1 سال
248,621 تومان
1 سال
.top
59,000 تومان
1 سال
160,754 تومان
1 سال
160,754 تومان
1 سال
.trade
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
.us
267,652 تومان
1 سال
267,652 تومان
1 سال
267,652 تومان
1 سال
.website
69,000 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
617,442 تومان
1 سال
.wiki
782,142 تومان
1 سال
782,142 تومان
1 سال
782,142 تومان
1 سال
.win
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
243,916 تومان
1 سال
.world
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
869,502 تومان
1 سال
.wtf
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
890,240 تومان
1 سال
.xxx
3,141,026 تومان
1 سال
3,141,026 تومان
1 سال
3,141,026 تومان
1 سال
.xyz
49,000 تومان
1 سال
330,251 تومان
1 سال
330,251 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده