هاست اختصاصی هلند (آذرخش)

با هاست اختصاصی هلند از بهترین پینگ به سرورهای تلگرام و کیفیت بی نظیر بهره‌مند می‌شوید.

هاست اختصاصی هلند - آذرخش 2
 • 2 گیگابایت رم
 • ۲ هسته سی‌پی‌یو
 • 35 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
هاست اختصاصی هلند - آذرخش 4
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲ هسته سی‌پی‌یو
 • ۵۰ گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
هاست اختصاصی هلند - آذرخش 6
 • ۶ گیگابایت رم
 • ۳ هسته سی‌پی‌یو
 • ۷۰ گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentsOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
هاست اختصاصی هلند - آذرخش 8
 • 8 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 100 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
هاست اختصاصی هلند - آذرخش 12
 • 12 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 150 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
هاست اختصاصی هلند - آذرخش 16
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی‌پی‌یو
 • 200 گیگابایت SSD هارد دیسک
 • CentOS 7 سیستم عامل
 • Apache وب‌سرور
 • ۷ تا ۷.۴ نسخه‌های پی‌اچ‌پی
 • هلند لوکیشن
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • Lets Encrypt گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ‌گیری در سرور شما
 • بله بکاپ‌گیری ریموت
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل