سرور مجازی هلند (دماوند)

قدرت گرفته از هارد NVMe، رم DDR4 و پردازنده‌ی AMD

سرور مجازی هلند - دماوند 512 0 موجود است
 • 512 مگابایت رم DDR4
 • 1 هسته سی‌پی‌یو
 • ۲۰ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 1 0 موجود است
 • 1 گیگابایت رم DDR4
 • 1 هسته سی‌پی‌یو
 • ۲۵ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 2 0 موجود است
 • 2 گیگابایت رم DDR4
 • 2 هسته سی‌پی‌یو
 • 3۵ گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 4
 • 4 گیگابایت رم DDR4
 • 2 هسته سی‌پی‌یو
 • 50 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 6
 • 6 گیگابایت رم DDR4
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 70 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 8
 • 8 گیگابایت رم DDR4
 • 3 هسته سی‌پی‌یو
 • 100 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 12
 • 12 گیگابایت رم DDR4
 • ۴ هسته سی‌پی‌یو
 • 150 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل
سرور مجازی هلند - دماوند 16
 • 16 گیگابایت رم DDR4
 • ۴ هسته سی‌پی‌یو
 • 200 گیگابایت هارد NVMe
 • نامحدود (منصفانه) ترافیک
 • ۱ گیگابیت پورت اشتراکی
 • آمستردام / هلند لوکیشن
 • حداکثر ۱ روز کاری تحویل