هاست لینوکس اقتصادی

هارد NVMe / وب‌سرور لایت‌اسپید / گواهی SSL‌ رایگان

هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 512
 • 512 مگابایت فضای میزبانی
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • ۱ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۳۵ درصد پردازنده (CPU)
 • ۲۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۵۰ تعداد پردازش همزمان
 • حداکثر 3 عدد اکانت FTP
 • حداکثر 3 عدد اکانت ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • 2 عدد پارک دامنه
 • 3 عدد دامنه‌ی اضافه
 • ندارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 1
 • ۱ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۸۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • ۱ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۴۰ درصد پردازنده (CPU)
 • ۳۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۶۰ تعداد پردازش همزمان
 • حداکثر ۴ عدد اکانت FTP
 • حداکثر ۴ عدد اکانت ایمیل
 • 1۳ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • ۳ عدد پارک دامنه
 • ۴ عدد دامنه‌ی اضافه
 • ندارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 2
 • ۲ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 2 گیگابایت رم
 • ۱.۵ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۴۵ درصد پردازنده (CPU)
 • ۴۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۷۰ تعداد پردازش همزمان
 • حداکثر ۵ عدد اکانت FTP
 • حداکثر ۵ عدد اکانت ایمیل
 • 1۶ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • ۴ عدد پارک دامنه
 • ۵ عدد دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 5
 • ۵ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۲.۵ گیگابایت رم
 • ۱.۵ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۵۰ درصد پردازنده (CPU)
 • ۵۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۸۰ تعداد پردازش همزمان
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۲۰ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 10
 • ۱۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۱ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۳ گیگابایت رم
 • ۲.۵ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۵۵ درصد پردازنده (CPU)
 • ۶۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۹۰ تعداد پردازش همزمان
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۲۵ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 20
 • ۲۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۲.۵ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۳.۵ گیگابایت رم
 • ۲.۵ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۶۰ درصد پردازنده (CPU)
 • ۷۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۱۰۰ تعداد پردازش همزمان
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۳۵ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI
هاست لینوکس اقتصادی - لینوکس 50
 • ۵۰ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۵ ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۳ مگابایت بر ثانیه سرعت I/O usage
 • ۶۵ درصد پردازنده (CPU)
 • ۸۰ تعداد کانکشن در لحظه
 • ۱۱۰ تعداد پردازش همزمان
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۵۰ عدد دیتابیس
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دامنه‌ی اضافه
 • دارد دسترسی CGI